Dodáváme kvalitní Švédská tepelná čerpadla NIBE

S tepelným čerpadlem snížíte náklady na vytápění a ohřev teplé vody na minimum a nebudete závislí na stálém zvyšování cen energií. Teplné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a předává jej pro využití v domech. Venkovní zdroje pro tepelná čerpadla jsou vzduch, voda, půda.

grafv

Druhy tepelných čerpadel

Vzduch voda

Jaka možná už víte tepelná čerpadla vzduch – voda můžou dramaticky snížit náklady na vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu ve srovnání s běžnými topnými systémy až o 60%. Tepelné čerpadla typu vzduch-voda volíme v případě, když není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu (viz obrázek). Pořizovací náklady tepelných čerpadel vzduch – voda jsou nižší než země – voda, voda – voda.

Vzduch voda – ventilační

Teplné čerpadlo vzduch – voda / ventilační je možné použít k řízenému větrání z využitím předehřevu přisávaného vzduchu do místnosti.

Země voda

Tepelné čerpadla země – voda odebírájí tepelnou energii z půdy (viz obrázek). Při použití těchto tepelných čerpadel je možné spotřebu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody ve srovnání s klasickými systémy na běžná paliva snížit až o 75 %. Tepelné čerpadla země – voda jsou výkonější ale mají vyší pořizovací náklady (vybudování plošného kolektoru nebo vrtu).

Voda voda

Tepelné čerpadla voda – voda odebírájí tepelnou energii z vody, může to být voda stojatá nebo tekoucí např. získávání tepla z podzemní vody pomocí dvou studní (viz obrázek).

voda_vodav

nahoru