Šetříte peníze, energie získaná ze slunce!

V součastné době chceme všichni snížit své platby za teplo a tak hledáme úspory energie. Jednou s možností, jak výrazně ušetřit je využití slunečné energie.

Tato energie dopadá neustále a zcela zdarma na naše střechy a je škoda ji nevyužít. Zaručujeme vám provozní úsporu 75% na ohřev teplé užitkové vody a na přitápění 30 – 40%. Získání tepla pomocí solárních zařízení patří k ekologickým způsobům, při ohřevu vody se nespaluje žádné palivo. Ze slunečního záření se získává teplo nejen pro ohřev teplé nebo bazénové vody, ale i pro podporu vytápění. Naše firma dodává solární systémy REGULUS, 4T, QUANTUM.

Solární kolektory

Nejjednoduším způsobem, jak využít sluneční záření pro výrobu energie, je pomocí solárních kolektorů. Na absorční ploše kolektoru se přemění slunešní záření v teplo, které je odvedeno pomocí čerpadla k dalšímu využití (ohřev teplé užitkové vody, přitápění a ohřev bazénů). Životnost kolektorů je minimálně 25 až 30 let.

Základní rozdělení kolektorů

 • Ploché deskové (vanové) kolektory – kolektor se skládá s pevného rámu, který je zasklen.
 • Ploché deskové (vanové) – vakuové kolektory.
 • Trubicové vákuové kolektory.
kolektorv

Možnosti využití solárních systémů

Ohřev teplé užitkové vody

Tato varianta je nejméně technicky a finančně náročná. Slouží pro přípravu teplé užitkové vody v domácnostech, rekreačních objektech, sportovištích, sociálních a zdravotnických zařízeních. Solární systémy mohou ohřívat užitkovou vodu samostatně, případně moho spolupracovat s ostatními zdroji tepla v objektu.

 • Úspora 60 až 80% energie pro celoroční ohřev teplé užitkové vody.
 • Návratnost systémů pro ohřev je v rozmezí 4 – 8 let (se státní dotací).

Ohřev teplé užitkové vody a bazénu (nebo jenom bazénu)

Tato varianta je technicky podobná jako první ale finančně náročnější s s ohledem na větší počet kolektorů.

 • Roční úspora 75% energie pro celoroční ohřev vody.
 • Možnost ukládání přebytečného tepla do bazénu (prodlužení koupací sezóny).
 • Systém možno při použití zásobníku se dvěma výměníky kombinovat s jiným zdrojem tepla (plyn. kotel, el. kotel, tepelné čerpadlo).

Ohřev teplé užitkové vody a přitápění

Tato varianta je technicky a finančně nejvíce náročná, tento druh realizace doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí spojenou s úpravou topného systému. Topní systém musí být nadimenzován na teplotní spád 55 °C na 45 °C. Nevýhodou je skutečnost že v době kdy svítí sluníčko, většinou není potřeba tolik topit a získaná energie ze solárního systému není využita maximálně. Doporučujeme instalaci jedné nebo více akumulačních nádrží dimenzovaných tak aby bylo možné topit s naakumulovanou energií řádově od šesti do desíti hodin a to při plném výkonu.

 • Roční úspora 70% na ohřev teplé užitkové vody a 35% na vytápění.
 • Varianta pro akumulaci sluneční energie.
 • Možnost do systému připojit další zdroj tepla.
 • Dlouhá životnost systému.

Ministerstvo životního prostředí ČR poskytuje prostřednictvím SFŽP dotaci na samostatný solární ohřev teplé užitkové vody 50% (max. 50.000 kč) resp. na přitápění 60% (max. 60.000 kč).

Dle pravidel pro přidělování dotace je třeba solární systém nejdříve realizovat z vlastních finančních zdrojů a teprve následovně do 12 měsíců po realizaci je možno žádat o dotaci na SFŽP.
Dotace se vztahuje pouze na fyzické osoby a na trvalé bydlení, tj. dotace nebude poskytována na objekty rekreačního charakteru a pro podnikatelské účely. Se zpracováním veškeré potřebné dokumentace propodání žádosti o dotaci Vám můžeme účinně pomoci.

 

nahoru